Reklama
 • Poniedziałek, 30 maja 2016 (10:00)

  Wybierz taką umowę najmu, która jest dla ciebie bardziej korzystna.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 25 maja 2016 (13:05)

  1. Złóż wniosek o wykup w urzędzie gminy lub miasta, dołączając: decyzję o przydziale lokalu, umowę najmu na czas nieokreślony, zaświadczenie o zameldowaniu. 2. Potwierdź chęć wykupu po otrzymaniu listownej informacji o cenie danego mieszkania z naliczoną bonifikatą (jej wysokość zależy od gminy). 3. Gdy już uzyskasz zgodę, podpisz notarialną umowę z urzędem, a następnie wpisz siebie jako właściciela w księdze wieczystej lokalu.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 16 maja 2016 (11:00)

  Dodatek mieszkaniowy przyznaje wójt, burmistrz lub prezydent miasta. Aby go otrzymać, należy złożyć wniosek w urzędzie gminy lub urzędzie miejskim właściwym dla miejsca zamie szkania. Do wniosku trzeba dołączyć deklarację o dochodach wszystkich członków gospodarstwa domowego za okres 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 11 maja 2016 (08:05)

  §„Jeżeli zamawiający (…) zawrze umowę sprzedaży nieruchomości (…) bez udziału pośrednika, zobowiązany jest zapłacić pośrednikowi karę umowną w wysokości należnej prowizji (…)”.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 9 maja 2016 (13:05)

  Zanim zaczniesz remont, dowiedz się, czy dostałaś wymagane przez prawo pozwolenia. Żebyś potem nie musiała płacić kary!

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Piątek, 29 kwietnia 2016 (13:05)

  1. Wynajęcie pokoju we własnym mieszkaniu może być dobrym sposobem na dorobienie do pensji czy emerytury. Wiele osób boi się jednak, że lokatora, który wprowadzi się do mieszkania, trudno będzie potem z niego usunąć. Rzeczywiście, może być to problem, ponieważ chronią go przepisy ustawy o ochronie praw lokatorów. Aby komornik usunął najemcę z mieszkania, potrzebny jest wyrok sądu. Eksmisja nierzadko wiąże się też z koniecznością zapewnienia przez gminę lokalu socjalnego, a na taki lokal można

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 27 kwietnia 2016 (14:08)

  W życiu każdego człowieka trafia się czasem taki moment, w którym musi zmienić miejsce zamieszkania. Obojętnie, czy będzie to przeprowadzka do innego mieszkania w tym samym mieście, czy też wyjazd za granicę, należy spakować wszystko, co będzie się przenosić. Zachodzi wówczas pytanie – gdzie to pomieścić? Odpowiedź jest prosta: w kartony. W ofercie wielu sklepów można znaleźć specjalne, dedykowane przeprowadzkom.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 25 kwietnia 2016 (13:05)

  Odziedziczyłam mieszkanie po babci, odremontowałam je i teraz chciałabym wynająć. Słyszałam, że uzyskane w ten sposób pieniądze trzeba zgłosić do urzędu skarbowego. Ale znam też osoby, które choć wynajmują mieszkanie, nie odprowadzają podatku. Czy to jest zgodne z prawem? Alicja ze Stalowej Woli

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 4 kwietnia 2016 (08:00)

  Chcesz kupić mieszkanie z wyposażeniem? Nie zapomnij zastrzec tego w umowie przedwstępnej.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 21 marca 2016 (13:05)

  Jesteś członkiem wspólnoty mieszkaniowej? Co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwa rtale danego roku, zarząd lub zarządca wspólnoty powinien zwołać zebranie właścicieli lokali. Podczas zebrania podsumowany zostanie poprze dni rok oraz podjęte zostaną wiążące decyzje na rok nas tępny. Zarząd wspólnoty mie szkaniowej powinien też pod czas zebrania złożyć roczne sprawozdanie z działalności. O terminie, miejscu i porząd ku obrad zebrania właścicieli zarząd wspólnoty zawiadamia każ

  Czytaj więcej Komentarzy:0