Reklama
 • Piątek, 8 stycznia 2016 (13:05)

  Zamierzamy się przeprowadzić. Za nowe mieszkanie chcemy zapłacić dopiero po sprzedaży starego. Właściciel tego lokum zgadza się, pod warunkiem zawarcia umowy przedwstępnej. Czy ta umowa chroni także nas? A co, gdyby to on chciał się wycofać, bo np. znajdzie lepszego kupca? Natalia z Włocławka.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Czwartek, 7 stycznia 2016 (11:00)

  Niestety, jeśli czynsze i opłaty w spółdzielniach mieszkaniowych się zmieniają, to na wyższe. Rosną koszty wody, ogrzewania a nierzadko także pensje prezesów spółdzielni. te ostatnie wynoszą nawet kilkanaście tysięcy złotych miesięcznie. Mamy prawo – jako członkowie spółdzielni – je znać. Możemy też przeglądać i kopiować umowy, jakie spółdzielnia zawiera z ekipami remontowymi czy firmami

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Czwartek, 7 stycznia 2016 (10:54)

  Własne mieszkanie czy dom to dziś z jednej strony standard, z drugiej zaś – marzenie, o którego spełnieniu marzy wiele młodych osób. Nie da się ukryć, że choć inwestycja w nieruchomości to decyzja, która zaowocuje w przyszłości, koszty nie są małe. Na zakup trzeba wygospodarować co najmniej ok. 200 tysięcy złotych.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 28 grudnia 2015 (08:05)

  Prawo do zamieszkania w lokalu socjalnym mają: kobiety w ciąży; dzieci i młodzież do ukończenia 18. roku życia; osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności; osoby ubezwłasnowolnione; obłożnie chorzy; emeryci i renciści spełniający kryteria do otrzymania świadczenia z pomocy społecznej (m.in. o niskich dochodach); osoby mające status bezrobotnych. Lokale tego typu należą do gmin W przypadku dzieci, osób niepełnosp

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 23 grudnia 2015 (08:05)

  Kiedy nie masz z czego płacić czynszu, gmina może ci przyznać dodatek. Ale trzeba spełnić pewne warunki...

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 14 grudnia 2015 (13:06)

  1 U sąsiada zalęgły się prusaki, ale nie chce nic z tym zrobić? Jeśli to mieszkanie spółdzielcze lokatorskie, można pozbawić go członkostwa, a wtedy będzie musiał opuścić lokal. 2 Jeśli mieszkanie jest własnościowe, spółdzielnia może np. nakazać sprzedaż lokalu na podstawie postanowienia sądu. 3 Gdy uciążliwy sąsiad zajmuje mieszkanie komunalne, gmina oraz każdy lokator tego budynku mogą wystąpić do sądu z pozwem o eksmisję.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Piątek, 11 grudnia 2015 (13:05)

  Zmiany w przepisach o państwowym programie dopłat do kredytów mieszkaniowych „Mieszkanie dla młodych” (MdM) sprawiły, że ostatnio zdecydowała się na niego rekordowo duża liczba osób. Z MdM można już bowiem korzystać przy kupnie używanych mieszkań, do tego m.in. podniesiona została wysokość dopłat dla rodzin, w których jest co najmniej troje dzieci. W ramach tegorocznego limitu do października złożono ponad 17 tys. wniosków na kwotę ok. 400 mln zł. Nie ma jednak obawy, że w tym roku pieniędzy

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 7 grudnia 2015 (15:00)

  Zimą rzadziej będziemy otwierać okna. Dlatego ważne jest, aby w mieszkaniu była sprawna instalacja gazowa i prawidłowa wentylacja.  Obowiązkiem właścicieli i zarządców budynków jest ich kontrola. Przeglądy instalacji gazowej i przewodów kominowych muszą mieć miejsce raz w roku. PAMIĘTAJ! Po każdym przeglądzie w budynku musi być sporządzony protokół. Masz prawo się z nim zapoznać w biurze swojej spółdzielni lub u administratora budynku.

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Środa, 2 grudnia 2015 (10:05)

  Od stycznia 2016 r. osoby, które będą chciały zaciągnąć kredyt hipoteczny na kupno mieszkania, muszą liczyć się z tym, że bank zażąda wyższego wkładu własnego. Teraz trzeba dysponować sumą odpowiadającą 10 proc. wartości mieszkania. Od nowego roku obowiązkowy wkład własny będzie wynosił 15 proc. Rekomendacja Komisji Nadzoru Finansowego, która wprowadza tę zasadę, przewiduje od niej pewne wyjątki. Banki nadal będą mogły pożyczać pieniądze na 90 proc. wartości nieruchomości. Jednak pod warunk

  Czytaj więcej Komentarzy:0
 • Poniedziałek, 30 listopada 2015 (13:00)

  8 października Trybunał Konstytucyjny uznał, że spółdzielnia mieszkaniowa może żądać zlicytowania za długi mieszkania, jeśli jego właściciel (mający spółdzielcze prawo własnościowe do lokalu) zalega z opłatami eksploatacyjnymi. Dotyczy to długotrwałych zaległości w opłatach. Przepis ten dopuszcza również wystąpienie o zlicytowanie nieruchomości, której właściciel rażąco lub uporczywie wykracza przeciwko porządkowi domowemu.

  Czytaj więcej Komentarzy:0