Reklama
  • Piątek, 25 listopada 2016 (15:05)

    Jak wykupić lokal od spółdzielni

Zdjęcie

Przeniesienie własności następuje  w formie aktu notarialnego /Mat. Redakcyjne
Przeniesienie własności następuje w formie aktu notarialnego
/Mat. Redakcyjne

Reklama

Pani Halina ma spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Chciałaby go wykupić.

– Jak to zrobić? – zapytała. – Powinna pani złożyć pisemny wniosek w spółdzielni. Ta przedstawi pani na piśmie warunki, które musi pani spełnić przed podpisaniem aktu notarialnego. Następnie zarząd spółdzielni podejmie uchwałę, w której określi przedmiot odrębnej własności lokali w danej nieruchomości.

Po podpisaniu aktu notarialnego, w którym ustanowiona zostanie odrębna własność, spółdzielnia zawrze z panią umowę przeniesienia własności lokalu. Też w formie aktu not.

Będzie miała pani prawo własności do mieszkania i do określonego udziału w nieruchomości wspólnej (część gruntu i budynku). – Jakie warunki muszę spełnić przed kupnem?

– Jeśli jeszcze pani tego nie zrobiła, spłacić wkład mieszkaniowy. Jeśli spółdzielnia ma niespłacony kredyt, pokryć przypadającą na panią część zadłużenia wraz z odsetkami. Jeśli skorzystała z pomocy ze środków publicznych – przypadającą na pani mieszkanie część umorzenia kredytu.

Trzeba też uregulować koszty związane z eksploatacją i utrzymaniem lokalu, i ew. inne opłaty wynikające ze statutu. – Coś jeszcze? – Tylko koszty notariusza (od 1.01.2016 r. – 462,50 zł) oraz koszty sądowe w postępowaniu wieczystoksięgowym (np. wpis własności kosztuje 200 zł).

– W jakim terminie spółdzielnia powinna zawrzeć umowę? – Do 6 mies. od złożenia wniosku. Dłużej, jeśli budynek stoi na działce, która ma nieuregulowany stan prawny. – A czy spółdzielnia może wcale nie sprzedać mieszkania?

– Statut spółdzielni może ograniczyć możliwość przeniesienia własności niektórych lokali, np. mieszkań w domach dla inwalidów i w innych domach o specjalnym przeznaczeniu. – A jeśli zwleka bez powodu?

– Może pani wystąpić do sądu. Jeśli pani wygra, koszty sądowe oraz inne z tym związane (np. koszty wynajęcia prawnika) pokryje spółdzielnia.

art. 12 i art. 17(14) ust. z 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych

Uchwała

Przeniesienie własności loka lu wraz z udziałem w nieru chomości wspólnej następuje na podstawie uchwały pod- jętej przez zarząd spółdzielni mieszkaniowej.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia. Chyba że zostanie zaskarżo na do sądu. Mogą to zrobić osoby, których uchwała dotyczy (a więc i ty, jeśli się z nią nie zgadzasz) – w ciągu 30 dni od dnia doręczenia uchwały.

Chwila dla Ciebie

Zobacz również

  • Od dawna mówi się o tym, że tak zwane użytkowanie wieczyste to przeżytek, bo nie jest to ani własność, ani dzierżawa. Nowe przepisy mają ułatwić „przekształcenie” gruntu pod domami we własność... więcej

Twój komentarz może być pierwszy

Zapoznaj się z Regulaminem
Wypełnienie pól oznaczonych * jest obowiązkowe.